sobota 7. července 2012

NPR RAŠELINY KLADSKÁ

Tak jsme se v poklidu přesunuli ze zámku Kynžvart do národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, kde nás čeká 2 km dlouhá naučná stezka s 8 zastávkami.

Stezka začíná a končí u bývalého loveckého zámečku z roku 1878 (dnes je z něj hotel) a několika roubených domků, mezi kterými je i informační centrum a restaurace.
Většinu stezky tvoří povalová lávka, která vás bezpečně provede celou naučnou stezkou i v případě, že jste si na nohy obuli sandály.
Jedno upozornění ale musím sdělit, a to že se budete pohybovat v blízkosti vodních ploch a tedy v místech se zvětšeným výskytem komárů a ovádů.  Je tedy dobré se vybavit vhodným repelentem.
Naučná stezka skrývá i určitá překvapení, na která by jste měli v průběhu cesty narazit.  Já si všiml pouze třech, ale jistě jich tam bylo více.
Po prvních pár stech metrech vedoucích převážně smrkovým lesem, který místy připomíná tajgu,  se dostanete ke dvěma menším rybníčkům. U prvního z nich je postaven altánek určený k odpočinku, malé svačince či k poklidnému pozorování zdejší fauny.Druhý rybníček, který je od  prvního oddělen pouze hrází po které pokračuje i naše stezka, je zase zajímavý ostrůvkem uprostřed. Na březích obou rybníčků rostou překrásné náprstníky a zpestřením jsou i divoké kachny, které ale rozhodně neprojevují pražádný strach z turistů.


Tímto je zakončena první část stezky a nás čeká druhá, delší a trochu jiná. Viditelnou změnou jsou stromy. Zatím co na začátku to byly v převážné většině smrky a jiné jehličnany, podél druhé části to byly ve velké míře stromy listnaté. Také les je hustší a zdá se, že je obhospodařován jako bezzásahová zóna. Později jsem si uvědomil, že listnaté stromy rostou pouze v nejbližším okolí rybníka kudy právě prochází stezka. Ostatní části lesa jsou pouze jehličnaté. Snad je to tím, že půda na rašeliništích je velice kyselá a okolo rybníka její kyselost klesá.

Samotný Kladský rybník se zdá být celkem obyčejným rybníkem jakých člověk viděl stovky a jeho zvláštností je snad jen jeho poloha.


Tím nechci říct, že by mě na něm nic nezaujalo. Například ostrůvek kousek od břehu, u kterého se nemohu zbavit dojmu, že jsem ho již někde viděl. Na mysli mi vyvstávají obrazy ruských malířů či záběry z ruských filmů. Ale možná je to jen můj dojem.Zbývající úsek stezky od Kladského rybníka zpět k loveckému zámečku vede přes louku zvláštně poléhávající trávy, kterou protíná potůček a na níž se nacházejí různé mokřiny či jezírka.


Kdyby snad někoho tato naučná stezka zaujala, může se více dozvědět na webu
www.cittadella.cz/europarc/index.php?p=index&site=NPR_kladske_raseliny_cz

Žádné komentáře:

Okomentovat